VDL4 DATALINK HANDOVER COMMUNICATION IN AVIATION ENVIRONMENT

Diarienummer
Koordinator C.N.S. Systems Aktiebolag - CNS Systems AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03531

Statistik för sidan