VDL4 DATALINK HANDOVER COMMUNICATION IN AVIATION ENVIRONMENT

Diarienummer 2008-03531
Koordinator C.N.S. Systems Aktiebolag - CNS Systems AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat