Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vävnadsoptik som källa för framtidens endoskopi

Diarienummer
Koordinator BioOptico AB
Bidrag från Vinnova 545 147 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

BioOptico utvecklar algoritmer för strömmande medicinsk video, vilka licenseras till tillverkare av endoskopiska kameror. Detta projekt handlade om att skapa ett generellt ramverk baserat på bolagets algoritmer för att lättare kunna applicera bolagets algoritmer på nya endoskopiska marknader. Mer specifikt handlade det om algoritmer för maskininlärning att tränas med kliniskt bildmaterial från olika endoskopiska applikationer. Projektet föll mycket väl ut med ett utvecklat och fungerande ramverk, validerat med klinisk data på pilotnivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med projektresultaten som grund kunde vi övertyga vår amerikanska kund inom artroskopi om ett större kommersialiseringsprojekt som vi nu startar. I projektet fann vi goda IP-möjligheter och kommer att lämna in en patentansökan. Vi har även lyckas attrahera en annan amerikansk kund inom otoskopi med ramverket och resultatet som grund. Båda dessa spår kommer att leda till tillväxt i BioOptico och sannolikt till bra och framgångsrika medicinska produkter inom de närmsta åren.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre delprojekt, ett tekniskt där vi utformade ramverket, ett kliniskt där vi tränade och validerade med klinisk data (artroskopi) och ett delprojekt där vi utredde IP-läget. Vi uppfyllde alla delmål i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02282

Statistik för sidan