Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våtprocess för formning av biokompositer lämpade för 3D-skal

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2004 - juli 2008
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Våtprocess för formning av biokompositer lämpade för 3D-skalAtt utveckla en våtprocess för tillverkning av biokompositer lämpade för 3D-strukturer. Demonstrator: en separatorinsats för att påvisa möjligheten att använda biokompositer i annat än paneler och förpackningar. Projektet bygger på att använda aldrig torkade fibrer, modifiera, impregnera och tvärbinda fiberväggen i vått tillstånd. Därefter blandas fibrerna med termoplastiska fibrer eller en termoplastisk latex i en pappersgjutningsprocess. Produkten torkas och varmpressas till sin slutliga form samtidigt som termoplasten smälter till en matris. Halvfabrikat skall kunna tillverkas på en traditionell pappersmaskin och därefter varmpressas till önskad form. I en högriskdel av projektet arbetas det med fibriller i samma våta process för att kunna framställa mer högpresterande kompositer där fibrillens inneboende styrka tillvaratas.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att uppnå målen måste nya fibrer med kontrollerad dimensionsstabilitet och minskad fuktupptagning utvecklas samtidigt som nya processer för modifiering av fiberväggen och för våtformning av tre-dimensionella skal utvecklas. Ett verktyg för effektivare materialutveckling kommer att tas fram. Sammantaget leder detta till en kraftfull demonstration av den inneboende potentialen i biokompositer.

Upplägg och genomförande

Nya fibrer utvecklas på STFI genom fiberväggsmodifiering (egenutvecklad patentsökt fiberväggsladdningsprocess) samtidigt som BASF utvecklar nya reagens och plaster för kompositbruk. Materialutvecklingen sköts på STFI och följs med de mikromekanikverktyg som utvecklas på KTH och i Luleå. Br Hartmann tillverkar demonstratorn som sluttestas hos Alfalaval (material och funktionsduglighet).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-01560

Statistik för sidan