Väsentlig material- och energibesparing

Diarienummer
Koordinator Tomologic AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat