Varnings- och Trafikledningssystem vid extremväder

Diarienummer 2007-02063
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - oktober 2007
Status Avslutat