Värmebehandling av foder

Diarienummer
Koordinator MAFA I ÄNGELHOLM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - augusti 2010
Status Avslutat