VARFÖR LOSSNAR LEDPROTESER Är ett ökat vätskeflöde den drivande faktorn vid lossning?

Diarienummer 2009-01064
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - april 2010
Status Avslutat