Värdet av kliniska prövningar i Sverige

Diarienummer 2018-00784
Koordinator Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 855 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att tydliggöra och synliggöra kvantifierbara och icke-kvantifierbara värden från genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Inom ramen för projektet genomförs också en förstudie och där målsättningen är att identifiera vilka värden som patienten upplever vid deltagandet i kliniska läkemedelsprövningar. Målsättningen är att kvantifiera dessa värdet i ett separat, efterföljande projekt och som bygger vidare på de resultat och den metodik som detta arbeta bidrar med.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas: bidra till en gemensam bild kring värdet av kliniska prövningar, och tillhandahålla underlag som underlättar för akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv samt patientrepresentanter att diskutera förutsättningar för kliniska läkemedelsprövningar samt ge stöd för beslut om nödvändiga prioriteringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra kliniska läkemedelsprövningar. ge ett underlag till dialog med patienter, prövare och sponsorer i samband med protokoll- och studiedesign.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras att genomföras i tre faser: 1) Startfas och litteraturstudie Kvalitativ datainsamling i form av djupintervjuer av prövare, forskningssjuksköterskor och patienter. Validering av enkätfrågor 2) Kvantitativ datainsamling i form av webbenkäter till prövare och läkemedelsföretag. 3) Sammanställning, analys och rapportskrivande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.