Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdet av kliniska prövningar i Sverige

Diarienummer
Koordinator Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 855 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom ramen för projektet har en kvantitativ datainsamling genomförts och analyserats för att beräkna värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Resultaten i form av kvantifierbara- och icke kvantifierbara värden redovisas i rapporten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Från rapporten framgår att det kvantifierbara, samhällsekonomiska värdet från en genomsnittlig företagsinitierad klinisk läkemedelsprövning påverkar BNP med 1MSEK och ger en budgeteffekt om 0.9 MSEK. Vidare genereras värden i form av fortbildning, kunskapsspridning, ökad produktivitet och ytterligare forskning i hälso- och sjukvården.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan med ett danskt konsultföretag, Copenhagen Economics som gjorde den danska förlagan till projektet. I Sverige har projektet har även hämtat råd och rekommendationer från en referensgrupp. Copenhagen Economics har ansvarat för datainsamling, analys samt sammanställning av resultat inklusive rapportskrivning. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har bland annat koordinerat arbetet med referensgruppen, distribuerat enkäter i samband med datainsamling och korrekturläst rapportutkast.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2018

Diarienummer 2018-00784

Statistik för sidan