Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdeskapande i tidiga skeden och vad motiverar forskare att kommersialisera?

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - LTU Innovation
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04285

Statistik för sidan