Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

VALU3S - Koordinering av ECSEL FPP

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med detta projekt är att samordna arbetet med att skriva det slutliga projektförslaget (FPP) för VALU3S. Arbetet innefattar bland annat att skriva och skicka in ansökan med stoppdatum 18/9 och att leda regelbundna Skype-möten med partners i VALU3S samt fortsätta arbetet med att skapa ett starkt svenskt kluster. Vi skickade in ansökan den 18/9.

Resultat och förväntade effekter

En vinnande ECSEL-ansökan där Sverige och RISE kommer att ta rollen som koordinator. Vi har ännu inte fått respons på den inskickade ansökan.

Upplägg och genomförande

VALU3S kommer att undersöka metoder, verktyg och koncept för utvärdering av automatiserade system. Projektet syftar till att skapa och utvärdera ett ramverk för verifiering och validering av flera domäner, vilket underlättar utvärdering av automatiserade system från komponentnivå till systemnivå i syfte att minska tiden och ansträngningarna som behövs för att utvärdera dessa system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 september 2019

Diarienummer 2019-03518

Statistik för sidan