Validering av ISET-teknologin hos global farma- masspektrometriindistri

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektrisk mätteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2014
Status Avslutat

Externa länkar