Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VacSam - digital e-tjänst för samordnad vaccinationsverksamhet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 1 556 894 kronor
Projektets löptid november 2008 - januari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla ett stöd så att patienter från andra länder kan bli vaccinerade på ett riktigt sätt i förhållande till svenska vaccinationsscheman, baserat på tidigare erhållna vaccinationer. Utvecklingen genomförs med hjälp av process- och regelorienterade metoder och med tjänsteorienterad design. Därigenom skapas erfarenheter för framtida utveckling av liknande tjänster inter-organisatoriskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Slutresultatet blir: en fungerande tjänst för vaccinationssamordning en regelbaserad utvecklingsmetod för en e-tjänst i ett interorganisatoriskt perspektiv en utvärdering av ovan beskrivna utvecklingsmetod minst två publicerade forskningsartiklar underlag för en doktorsavhandling inom ämnet integrerad modellering av verksamhetsprocesser och -regler.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 3 år. Utvecklingen av tjänsten genomförs under de första två åren och det tredje året används för utvädering och resustatsammanställning. Slutresultatet blir en fungerande tjänst för vaccinationssamordning, samt en utvärdering av metoden för utveckling i ett interorganisatoriskt sammanhang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02601

Statistik för sidan