Utvekling av en två-mikrometers fiberlösning för underjordisk detektion av CO2 gas

Diarienummer 2017-05219
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Utveckla en fiberbaserad lösning för övervakning av CO2 med 2 m-teknik Ytterligare förstärkning av länkarna mellan RISE Acreo, Senseair, Ouro Negro, PUC-Rio ochPetrobras.

Förväntade effekter och resultat

Eftersom CO2 har en relativt stark absorptionslinje vid 2 m, har ett gasavkänningssystem utformats med hjälp av ihåliga kärnfibrer, en laserkälla och detektionsoptik vid denna våglängd. Tillverkningen av ihåliga kärnfibrer är svår eftersom en km-lång fiber dras med exakt håldiameter och glasväggtjocklek, i sub-m-skalan. I detta överbryggande projekt mellan två finansieringsinitiativ från Vinnova och brasilianska finansiärer, vi kommer att tillverka denna fiber och använda den vid mätning av CO2, i ett samarbete mellan Acreo, Senseair och i Brasilien Ouro Negro och PUC-Rio.

Planerat upplägg och genomförande

1- Tillverkning vidpå Acreo en ihålig kärnfiber som kan mäta CO2-gas med förlängd transmission vid 2 m våglängd. 2- Labtest av gasavkänningssystem med acetylen vid 1,5 m. Testlösning för koppling av gas och ljus i fibern och läsinstrument 3- Lab-test av gasavkänningssystem i Brasilien med användning av CO2 och 2 m våglängdsoptik. Studera systemsvar vid olika koncentrationer. Valideringslösning för gaskoppling. 4- Design genomförande av en fiberoptisk lösning för underjordsövervakning av gasutsläpp i en framtida fältförsök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.