Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvekling av en två-mikrometers fiberlösning för underjordisk detektion av CO2 gas

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Längden av vårt projekt i Sverige med RISE Acreo finansierat av Vinnova synkroniserades med projektet pågående i Brasilien av Ouro Negro och PUC-Rio finansierat av Petrobras, som löpte till november 2018. Tillverkningsprocess av ihåliga fibrer för tillämpning i olika våglängdsområden optimerades genom att installera ett trycksättning system i dragtornet i Hudiksvall. Detta gjorde det möjligt att få mycket större kontroll över tillverkningsparametrarna. Fibrer som leder ljus vid 2 µm väglängd tillverkades och resultaten utvärderas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Trycksättningssystemet som installerades i dragtornet i Hudiksvall för att noggrant kontrollera fibrer parametrar används dagligen nu. Resultaten blev mycket positiva efter många misslyckade tester. Tillverkning av ihåliga fibrer för användning i olika våglängdsområden är nu möjligt. Det öppnar möjligheter till nya forskningsprojekt och eventuellt en marknad för speciella fibrer från Hudiksvall. Acreo RISE är en av ett fåtal labb i värden som kan tillverka sådana fibrer nu, och andra grupper visar intresse av samarbete.

Upplägg och genomförande

1- Ihåligkärnfibrer för att mäta CO2-gas med transmission vid 2 m våglängd tillverkades, med ett trycksystem i dragningstornet. 2- Labtest av gasavkänningssystem utfördes med koldioxidgas vid 1,5 m. En lösning för att koppla läsinstrument med filtrerade CO2 gas och ljus i fibern fungerade och resultaten var mycket positiva. 3- Lab-test av gasavkänningssystem utfördes i Brasilien med användning av CO2 och 2 m våglängdsoptik. Responsen vid olika koncentrationer studerades. 4- Genomförandet av en fiberoptisk lösning för gasövervakning i ett framtida fältförsök diskuterades

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05219

Statistik för sidan