Utvekling av effektiva imaging hjälpmedel för diagnos , monitorering och behandling av mentala sjukdommar

Diarienummer 2012-02351
Koordinator DanPET AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - september 2012
Status Avslutat