Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och lansering av Shim

Diarienummer
Koordinator HOA´S TOOL SHOP AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla appen Shim och ta den till en nivå där vi har möjlighet att söka vidare finansiering från affärsänglar. För att nå dit planerade vi att lansera produkten i februari. Dock visade det sig att målet att lansera Shim inte var det essentiella att uppnå, utan att bevisa att Shim används regelbundet över tid. Detta har vi lyckats med, vilket har varit kärnan i att kunna attrahera extern finansiering från en grupp erfarna investerare. Med kunskap och tidigare erfarenhet från våra investerare har vi lagt fram en ny plan och strategi för lansering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har hjälpt oss att i en tidig och riskfylld fas kunna komma igång med Shim, vilket gjort att vi nått den nivån som krävdes för att attrahera finansiering från affärsänglar. Vi har utöver det stärkt vårt case ytterligare med en akademisk studie som påvisat initiala psykologiska effekter av att använda Shim bland fullt friska människor, vilket också gjort att vi har breddat Shims målgrupp. Ur ett produktperspektiv har projektet inneburit en resa från prototyp till ett betastadium med siffror som visar att produkten används regelbundet över tid.

Upplägg och genomförande

Förutom att den föreslagna tidsplanen har modifierats under tiden, har genomförandet av projektet följt den initiala projektplanen väl. Vi tror att detta till stor del beror på tidigare erfarenhet från Vinnova-projekt, samt support från duktiga människor runt omkring bolaget som t ex styrelseordförande Jonas Jendi och våra investerare. Med kunskap och tidigare erfarenhet från dessa har vi också satt en ny lanseringsplan, vilket gör att lansering av Shim planerats om till att inte innefattas i detta projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-01921

Statistik för sidan