Utveckling och genomförande av kursen ”Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik”

Diarienummer 2018-02074
Koordinator Västerbottens läns landsting - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 542 400 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Kursens syfte är att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen inom medicinsk teknik, för att på så sätt underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen vänder sig till deltagare från hela landet, yrkesverksamma inom akademi, industri och landsting. Målet med projektet är att genomföra kursen i reviderad form, med en tydlig marknadsföring för att nå rätt intressenter, samt förbereda ett webbaserat kursmaterial som kan öka kursens tillgänglighet.

Förväntade effekter och resultat

Kursen vänder sig till deltagare från hela landet och från alla yrkeskategorier såsom yrkesverksamma inom vården (sjukhusingenjörer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), forskare och doktorander inom medicin, teknik eller ekonomi, entreprenörer med inriktning mot medicinsk teknik. Kursen möjliggör nätverkande mellan yrkesverksamma inom industri, landsting och akademi. Efter kursen förväntas deltagarna ha ökat sina förutsättningar för att delta och driva innovationsprojekt inom medicinsk teknik med framgång.

Planerat upplägg och genomförande

Kursen består av fyra fristående kursdagar med olika teman (Från idé till prototyp, Marknadsplan och marknadsintroduktion, Produktifiering och regulatoriska krav, Finansiering och bolagsbildning). Samverkan kommer att ske med utbildningsgruppen för gränsöverskridande utbildning. Projektgruppen kommer att genomföra kursrevideringar baseras på kursutvärderingar. En plan för en utökad extern kommunikation och marknadsföring ska möjliggöra ökat antal deltagare. Ett förslag på hur vi bygger vidare på en webbaserad kurssajt kommer också att tas fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.