Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utveckling och genomförande av kursen ”Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik”

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 542 400 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Syfte och mål

Syftet var att tillhandahålla en reviderad kurs i medicinteknisk innovation för industri, akademi och landsting. Målet var ett ökat antal deltagare på kursen (35 jämfört med förra årets 20 deltagare) och att ytterligare höja kvaliteten på kursen. Vi nådde målet med 35 kursdeltagare. Kursen som helhet fick samma betyg som föregående år (4.4 av 5 möjliga). Dessutom ökade betyget på kurssajten och dess innehåll till 4.2 att jämföras med förra årets 3.3.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är att deltagare som gått innovationskursen har ökat sina kunskaper i medicinteknisk innovation och på så sätt ökat sina möjligheter att gå i mål med en medicinteknisk innovation, och att innovationsprojekten i ännu större utsträckning är behovsdrivna snarare än teknikdrivna redan från projektstart. En annan effekt är att kontakter knyts både mellan kursdeltagare och föreläsare, för såväl samarbeten som diskussioner, tips och råd. Detta nätverkande har många kursdeltagare angett som en stor behållning av kursen, samtliga år som kursen har arrangerats.

Upplägg och genomförande

Kursens upplägg (två kurstillfällen a 2 dagar, ett i norra Sverige och ett i södra) har diskuterats med deltagarna. Alla har framfört att de uppskattar det upplägget. Bra att kursen är relativt koncentrerad istället för utspridd över hela hösten. Positivt med två olika geografiska lägen vilket uppmuntrar till deltagare och lärare från hela landet. Upplägget med inbjudna föreläsare som håller inspirerande expertföreläsningar är också lyckat. Ett förbättringsförslag är att korta ner föreläsningarna något och ge utrymme för strukturerade grupparbeten och diskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 april 2018

Diarienummer 2018-02074

Statistik för sidan