Utveckling av VINNOVAs jämställdhetsarbete med fokus på det europeiska arbetet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Tema Genus
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2010
Status Avslutat
Utlysning Genus och Innovation -övrigt