Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av verifiering (VFT-1): Ansökan om medel för Innovationskontoret vid Uppsala universitet 2016

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 5 455 234 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vinnovas program verifiering för tillväxt är utlagt på innovationskontoren i Sverige för att öka utväxling och implementering av innovationer sprungna ur universitet. UU Innovation har ett internt mål att verifiera 35 projekt med kommersiell och nyttiggörande potential med hjälp av VFT1 medel. 2017 blev 32 projekt i verifieringsfas beviljade att utföra riskeliminerande aktiviteter inom ramen för VFT1. Totalt beviljades 48 aktiviteter (verifiering av marknad, teknik, IP, genomförbarhet, regultorik och avtal).

Resultat och förväntade effekter

Sedan starten av VFT-programmet har UU Innovation beviljat VFT1-medel till 132 unika idéer. Fram till årsskiftet 2016-2017 hade dessa idéer tillsammans fakturerat kostnader från VFT1-programmet på sammanlagt 8,7 MSEK. Utav ovanstående har bolagisering skett kring 47 idéer. Från officiell redovisning (allabolag.se) för 2016 kan vi utläsa att det 2016-12-31 fanns 42 anställda i dessa bolag och att den totala omsättningen var drygt 65 MSEK. 2017 beviljades 32 projekt (totalt 48 aktiviteter) VFT1 medel om 2,27 MSEK.

Upplägg och genomförande

UU Innovation hanterar VFT1 medel genom en väl inarbetad process som innebär granskning av nya idéer av affärs- och IP-rådgivare. Granskning innefattar nyhetsgranskning, preliminär marknadsanalys genom marknadsrapporter samt genomförbarhet. Beslutsmöten sker varannan vecka med externa affärsutvecklare från UU Holding AB och Uppsala Innovation Centre (UIC). Beviljade projekt följs upp med affärsrådgivningsmöten och ett Value Creation Forum (VCF) där ansvarig projektledare visar att de tillgodogjort sig resultatet av aktiviteten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06862

Statistik för sidan