Utveckling av verifiering (VFT-1): Ansökan om medel för Innovationskontoret vid Uppsala universitet 2016

Diarienummer 2015-06862
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 5 700 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Innovationskontoret vid Uppsala universitet (IKUU) ska med medel från VFT1-programmet hjälpa forskare, doktorander och studenter att på ett strukturerat sätt bedöma den kommersiella potentialen hos idéer och vidare coacha dessa framåt.

Förväntade effekter och resultat

Projekt som har fått stöd från VFT1-programmet har blivit bättre förberedda för att göra det fortsatta verifieringsarbetet. Tidig kontakt med presumtiva kunder har gjort att projekten/företagen fått kravspecifikationer som ger bra underlag för fortsatt marknadsmässig och teknisk verifiering med fortsatt mjuk finansiering eller med kundfinansiering.

Planerat upplägg och genomförande

VFT1-finansiering erbjuds projekt som har ett behov av kapital för att hantera frågeställningar som möter dem tidigt i processen. Dessa frågeställningar identifieras tillsammans med affärscoach vid innovationskontoret och utreds tillsammans med externa leverantörer. VFT1-projekt initieras med plan, start- och slutdatum, samt resultatredovisning och ifall det är motiverat tas en plan om fortsättning fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.