Utveckling av universellt klimatindex

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar