Utveckling av Ultraljudsteknik för sträckgränsmontering av skruvförband (UTSkruv)

Diarienummer 2007-02859
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 346 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2008
Status Avslutat