Utveckling av teknologi för beröringsfri och dynamisk momentmätning

Diarienummer 2008-01407
Koordinator GLUETEC Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - april 2010
Status Avslutat