Utveckling av teknologi för beröringsfri och dynamisk momentmätning

Diarienummer
Koordinator GLUETEC Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01407

Statistik för sidan