Utveckling av referensmetoder för farlighetsanalys, riskbedömning och LCA av nanomaterial

Diarienummer
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04530

Statistik för sidan