Utveckling av referensmetoder för farlighetsanalys, riskbedömning och LCA av nanomaterial (steg 2)

Diarienummer
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB - Nordmiljö O. Grahn AB, Sunnemo
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00570

Statistik för sidan