Utveckling av processteknik för immobiliserade biokatalysatorer

Diarienummer
Koordinator Cambrex Karlskoga Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 13 936 500 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2013
Status Avslutat