Utveckling av planeringsmetoder för samhällsbetalda resor

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 144 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01436

Statistik för sidan