Utveckling av nyckelfärdig gårdsbaserad biogasanläggning

Diarienummer
Koordinator Browik Installation i Tranås AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2009
Status Avslutat