Utveckling av nya terapeutiska antikroppar riktade mot tumörstroma

Diarienummer
Koordinator BioInvent International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00101

Statistik för sidan