Utveckling av nya terapeutiska antikroppar riktade mot tumörstroma

Diarienummer 2009-00101
Koordinator BioInvent International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat