Utveckling av ny röntgensensor

Diarienummer 2008-03763
Koordinator Unfors Instruments Aktiebolag - Unfors Instruments AB
Bidrag från Vinnova 1 452 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - november 2010
Status Avslutat