Utveckling av ny röntgensensor

Diarienummer
Koordinator Unfors Instruments Aktiebolag - Unfors Instruments AB
Bidrag från Vinnova 1 452 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03763

Statistik för sidan