Utveckling av ny perfusionslösning för klinisk mikrodialys av biomarkörer inom neurointensivvården

Diarienummer 2017-02070
Koordinator M Dialysis AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat