Utveckling av ny 21-plex PEA-panel för klinisk diagnostik av patienter med akut hjärnskada

Diarienummer 2017-02074
Koordinator OLINK PROTEOMICS AB
Bidrag från Vinnova 947 750 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat