Utveckling av nästa generations blockeringsteknik

Diarienummer
Koordinator NetClean Technologies Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00316

Statistik för sidan