Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av nanopartikel-baserad immunterapi av allergier

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03187

Statistik för sidan