Utveckling av nanopartikel-baserad immunterapi av allergier

Diarienummer 2009-03187
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2012
Status Avslutat