Utveckling av modulärt verktygssystem förtillverkning av komplexa flygplansgeometrier

Diarienummer 2017-02918
Koordinator Swerea SICOMP AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet i detta projekt är att utveckla specialicerade modular verktyg i komposit som kan användas vid produktion av komplexa och högpresterande komponenter.

Förväntade effekter och resultat

Nordic Aircraft kommer innom detta projekt fortsätta utveckla sin kompetens innom verktygstillverkning. Det nya verktygskonceptet förväntas bli en del av företagets portpolio och bidra till nya affärsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Innom detta projekt ska modula verktyg i komposit designas och tillverkas. Efter tillverkning skall verktygen utvärderas och granskas med hänseende på geometrisk tollerans. Slutligen med hjälp av ett demonstratorverktyg kommer delar till företagets lättviktsflygplan att tillverkas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.