Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Utveckling av modulärt verktygssystem förtillverkning av komplexa flygplansgeometrier

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det nuvarande projektet var att utveckla specialiserade modulära kompositverktyg som kan tillverka komplexa och högpresterande detaljer. En ny design av flygplanets A-balkar togs fram. Designen utvärderade med hjälp av FEM, korrigerades, ett verktyg tillverkades och den framtagna kompositdemonstratorn undersöktes för eventuella ojämnheter. Personal från Nordic Aircraft inspekterade artikeln som godkändes för användning i det faktiska flygplanet.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet togs det fram en ny design. Utamningen var att ta fram ett modulärt, komplext verktyg som även möjliggjorde integrerade monteringsfunktioner. Den initiala designen gjordes och testades med hjälp av FEM-analys. Resultatet användes för att framställa en Abaqusmodell. Utifrån estimerade terminska krafter togs en kompenserad modell fram. Till slut tillverkades en kompositartikel som kunde jämföras med den designade modellen och ska användas i företagets flygplan.

Upplägg och genomförande

Projektet skapade följande värden för Nordic Aircraft: -En ny verktygsdesign som underlättar tillverkningen -En numerisk modell i Abaqus (en kommersiell FEM-mjukvara) som kan användas för att simulera härdningsprocessen samt för termomekaniska beräkningar. -En demonstator i komposit med verifierad geometrisk noggrannhet som kommer att användas för produktion av flygplanet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02918

Statistik för sidan