Utveckling av mobilt beskjutningsskydd

Diarienummer
Koordinator PROTAURIUS AKTIEBOLAG - Protaurius
Bidrag från Vinnova 490 474 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03734

Statistik för sidan