Utveckling av miljövänliga golvvårdsprodukter-internationalisering med vetenskaplig bevisföring

Diarienummer
Koordinator Gipeco Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 371 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03897

Statistik för sidan