Utveckling av metodik för interaktionsanalys av membranbundna enzymer med Biacore teknologi

Diarienummer
Koordinator GE Healthcare Bio-Sciences AB - GE Healthcare Bio-Sciences AB, Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 9 117 464 kronor
Projektets löptid mars 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00079

Statistik för sidan