Utveckling av magnetsystem och ventilöppningssensor

Diarienummer
Koordinator SO Elektronik Aktiebolag - SO Elektronik AB
Bidrag från Vinnova 1 370 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03809

Statistik för sidan