Utveckling av kunskapsintensiva tjänster

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - oktober 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02047

Statistik för sidan