Utveckling av kunskapsintensiva tjänster

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - oktober 2007
Status Avslutat