Utveckling av Konkurrenskraften Domän lV

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - TMT, C1-4
Bidrag från Vinnova 5 492 240 kronor
Projektets löptid mars 2005 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01972

Statistik för sidan