Utveckling av Konkurrenskraften Domän l och ll

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - TMT, C1-4
Bidrag från Vinnova 976 725 kronor
Projektets löptid mars 2005 - december 2006
Status Avslutat