Utveckling av Kärnprocessen

Diarienummer 2007-03211
Koordinator Tyréns AB - Tyréns AB Malmö
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2011
Status Avslutat