Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av internetbaserad marknadsplats för shippingindustrin

Diarienummer
Koordinator HH Networks AB
Bidrag från Vinnova 108 192 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har utvecklat en marknadsplats för transporter till sjöss.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi ser ett ökande utnyttjande av Sealinker med positiva effekter vad gäller kapacitetsutnyttjande och miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat marknadsplatsen med hjälp av en referensgrupp bestående av aktörer från både lastägare och redare. Vi har dessutom försökt att täcka in olika regioner och branscher. Detta har utmynnat i en ständigt förfinad marknadsplats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2016-01558

Statistik för sidan