Utveckling av internetbaserad marknadsplats för shippingindustrin

Diarienummer 2016-01558
Koordinator HH Networks AB
Bidrag från Vinnova 108 192 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Vi har utvecklat en marknadsplats för transporter till sjöss.

Resultat och förväntade effekter

Vi ser ett ökande utnyttjande av Sealinker med positiva effekter vad gäller kapacitetsutnyttjande och miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat marknadsplatsen med hjälp av en referensgrupp bestående av aktörer från både lastägare och redare. Vi har dessutom försökt att täcka in olika regioner och branscher. Detta har utmynnat i en ständigt förfinad marknadsplats.

Externa länkar

www.sealinker.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.