Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av high-tech värmeväxlarteknik för storskaliga forskningsanläggningar

Diarienummer
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 393 939 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Airec’s värmeväxlarteknik har potentialen att minska nergiförbrukningen och kostnaderna i kryogeniska system med upp till 50 procent. Projektets syfte och mål var att utveckla en sådan värmeväxlare, med fokus på applikationer med asymmetriskt flöde. Utvecklingen påbörjades under andra hälften av 2018 men projektet fick läggas ner av organisatoriska (inte tekniska) skäl.

Resultat och förväntade effekter

Airec’s värmeväxlarteknik har potentialen att minska energiförbrukningen och kostnaderna i kryogeniska system med upp till 50 %. Dock kommer inte en sådan värmeväxlare att utvecklas inom projektet som planerat då projektet avslutats i förtid.

Upplägg och genomförande

Det största utmaningen var att klara kravet för styrka (trycket som krävs i applikationen) samt termiska prestanda (inklusive lågt tryckfall). En funktionell design togs fram men i eftersom projektet avslutades i förtid var det inte möjligt att fullfölja arbetet med tillhörande funktionella prototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Diarienummer 2018-01830

Statistik för sidan