Utveckling av high-tech värmeväxlarteknik för storskaliga forskningsanläggningar

Diarienummer 2018-01830
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 1 085 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2020
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018