Utveckling av high-tech värmeväxlarteknik för storskaliga forskningsanläggningar

Diarienummer 2018-01830
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

I storskaliga forskningsanläggningar, i synnerhet i deras kryogena system, spelar de ingående värmeväxlarna en avgörande roll, såväl för anläggningarnas funktionalitet och driftsäkerhet som för energiförbrukning och emissioner. Airec’s värmeväxlarteknik har potential att minska energiförbrukningen och kostnaderna i kryogeniska system med upp till 50 procent. Projektets syfte och mål är att utveckla en sådan värmeväxlare med fokus på applikationer med asymmetriskt flöde.

Förväntade effekter och resultat

En utvecklad, anpassad och verifierad värmeväxlarteknik förväntas redan i närtid innebära konkreta möjligheter i form av förväntade order, deltagande i planering av projektförslag till internationella öppna utlsyningar och samarbeten med ledande systemleverantörer. En förväntad effekt är en minskning av energiförbrukning och kostnader i kryogeniska system med upp till 50 procent. Företagets ambition är att projektet skall leda till en ökning av omsättningen med 25 miljoner kronor inom 7 år för kryogeniska applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

- Utveckling av ny värmeväxlare för stora gasflöden inom forskningsanläggningar. - Anpassning av kvalitetssystem, testrutiner och certifieringskrav som gäller inom applikationsområdet. Rutiner framtagna och dokumenterade. - Ny PED tryckkärlscertifiering anpassad för forskningsanläggningar i Europa inkl. Ryssland. - Tillförlitligt och funktionellt beräkningsprogram för funktion och prestanda som gäller kryogeniska applikationer med helium och kvävgas vid höga tryck. - Framtagning av prototyper och demoanläggningar. - Marknadsinformation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.