Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Gamifierad medarbetarundersökning (del 2)

Diarienummer
Koordinator Quick Search Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Utveckling av gamifierad medarbetarundersökning går ut på att skapa en ny validerad medarbetarundersökningsmodell bestående av arbetsprocess, webbaserad mjukvara, referens benchmark databas och analysmetod utformat i enlighet med aktuella och moderna spelteorier. Systemet ersätter den äldre modellen NMI och engagerar både ledare, medarbetare och driver till löpande mätbara resultat istället för att som idagsläget oftast genomföras årsvis och hanteras av en stabsfunktion. Målsättningen är att utveckla den tidigare behovsanalysen ett ytterligare steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Behovsanalysen har som uppgift att ge ytterligare information om möjligheten finns att få... Produkten etablerad i Sverige. Vetenskapligt validerad. Förbered för att säljas i Internationellt. QuickSearch ökar sin omsättning inom segmentet med 100%.

Upplägg och genomförande

Tidigare behovsanalys har kompletteras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05194

Statistik för sidan