Utveckling av farmakodynamiska mikrodos/mikrodialysmodeller för effektivare selektering av nya läkemedelskandidater

Diarienummer
Koordinator Jöns Jacob Berzelius Clinical Research Center AB - Berzelius Clinical Research Center AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01806

Statistik för sidan