Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av ett Smart Grid system för opålitliga nät i utvecklingsländer

Diarienummer
Koordinator Lumingo AB
Bidrag från Vinnova 499 523 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Opålitlig elförsörjning är en av de största barriärerna till snabb ekonomisk utveckling I utvecklingsländer, framförallt på landsbygden. Detta projekt har utvecklat en skräddarsydd smart-grid lösning som förbättrar driftsäkerheten och övervakningsmöjligheterna för nätoperatörer. LuminGo har utvecklat en prototyp av hård- och mjukvara för att övervaka, snabbt upptäcka, och lokalisera elavbrott i lågspänningsnät. Prototypen har blivit uppgraderad till en kommersiell produkt och kommer nu att testas i ett riktigt elnät genom ett partnerskap med ett elbolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat ett kostnadseffektivt system som möjliggör enkel övervakning och kontroll av primitiva elnät. Den utvecklade lösningen har testats för mätnoggrannhet och responstid, Mätnoggrannheten fanns vara hög och responstiden var kortare än för nuvarande säkringar. Vilka effekter denna produkt kommer att få på underhållskostnader för nätoperatören och på el-kvalitén för slutkunden måste fortfarande undersökas.

Upplägg och genomförande

Först utfördes en detaljerad behovsanalys för Östafrika och Indien hos lokala operatörer. Baserat på dessa resultat uppdaterades hårdvaran och funktionaliteten på mjukvaran definierades. En första prototyp bestående av 3 stycken LMUs med tillhörande mjukvara har byggts och testats i ett smart-grid labb i Sverige. Prototypen uppgraderades sedan för att kunna installeras i ett 3-fas nät. Ett samarbete med ett nätbolag i Uganda har slutligen förhandlats fram med avsikten att installera 20 stycken LMUs i ett mikronätspilotprojekt i Uganda för kommersiell utvärdering av systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01545

Statistik för sidan