Utveckling av bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Diarienummer 2010-00411
Koordinator Bim Kemi Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 292 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - september 2011
Status Avslutat