Utveckling av bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Diarienummer
Koordinator Bim Kemi Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 292 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00411

Statistik för sidan