Utveckling & kommersialisering av en ny effektiv process för produktion av kommersiella & nya Rhodium katalysatorer

Diarienummer 2017-01657
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 773 071 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat