Utvecklad biomasspress för Kanada, transport och förbehandling

Diarienummer 2016-04551
Koordinator Drinor AB
Bidrag från Vinnova 14 185 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017