Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla ny kunskap baserad på mönsterigenkänningsteknik för användning i en ny generation elkvalitetssystem

Diarienummer
Koordinator METRUM SWEDEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 062 294 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att långsiktigt stärka Metrums konkurrenskraft nationellt och internationellt. Målet med projektet har varit att stärka konkurrenskraften genom att tillföra Metrum viktiga kunskaper inom området artificiell intelligens där dessa kunskaper används vid utvecklandet av nya applikationer som ökar kundnyttan hos Metrums produkter.

Resultat och förväntade effekter

Genom detta projekt har Metrum fått ökade kunskaper inom AI och då främst inom området prediktering av elektriska- och icke-elektriska storheter. Dessa nya kunskaper kommer att ge effekter för Metrum i form ökad försäljning genom att en ny generation produkter lanseras vilka är baserade på resultaten från detta projekt och som ökar kundnyttan.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet kan delas in i tre delar. Den första delen är faktainsamling och val av utvecklingsmiljö för den programvara som ska utvecklas i projektet. Den andra delen är själva utvecklingen av AI algoritmerna samt tester i laborationsmiljö avseende mjukvarans tillförlitlighet. Parallellt med detta utvecklades också en mätlogger för prediktivt underhåll av lindningskopplare. Den sista delen i projektet omfattar pilotinstallationer under 2018 i två olika elnät för att bedöma noggrannheten hos AI algoritmerna när dessa används i en skarp miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00124

Statistik för sidan